Доставка и монтаж на полиуретанова, каучукова настилка Конипур 2С с дебелина 20 мм. Разчертване за футбол и баскетболни игрища. Количество: 1030 м2