Доставка и монтаж на FIBA сертифицирана, настилка за баскетболна площадка Герфлор, Франция. Дебелина 19 мм, количество 425 м2.