Доставка и монтаж на ударопоглъщаща, ЕПДМ  настилка Конипур 2С за детска площадка. Количество 250 м2