Доставка и монтаж на специализирана ЕПДМ Конипур настилка за детски площадки. Специализирана маркировка за пешеходни пътеки. Количество: 830 м2