Доставка и монтаж на разливна, ударопоглъщаща настилка Конипур ПГ 40 мм. Количество 115 м2.