Доставка и монтаж на разливна, ударопоглъщаща настилка с дебелина 40 мм. Количество 180 м2.