Доставка и монтаж на разливна, ударопоглъщаща настилка Конипур ПГ с дебелина 40 и 50 мм. при детски площадки в ЦДГ Британика, София. Количество 300 м2.