Доставка и монтаж на специализирана, полиуретанова ЕПДМ лекоатлетическа настилка.

Количество: 100 м2