Доставка и монтаж на полиуретанова, пръскана настилка Конипур СП 13 мм, разчертаване за волейбол и баскетбол в ММЦ Приморско, гр.Приморско.

Количество: 630 м2