Доставка и монтаж на специализирана, полиуретанова ЕПДМ настилка Конипур 2С с дебелина 18 мм, за баскетболни и волейболна площадки, както и изкуствена трева с височина 40 мм за минифутболно игрище.

Количество: 1200 м2