Доставка и монтаж на разливна, двуслойна полиуретанова настилка Конипур 2С. Количество:770 м2