Доставка и монтаж на полиуретанова, спортна настилка Конипур СП 13 мм./ пръскана система/. Количество: 300 м2