Доставка и монтаж на саморазливна замазка и специализирана ПВЦ настилка. Количество 800 м2.