Доставка, монтаж и разчертаване на двуслойна, полиуретанова настилка Конипур 2С. Количество 1800 м2.