Доставка и монтаж на специализирана ЕПДМ , двуслойна настилка Конипур 2С, 18 мм за баскетболно и минифутболно игрище. Количество: 560 м2