Доставка и монтаж на седалки за стадион в гр.Дряново. Количество : 2000 бр. Година на изпълнение: 2012 г