Специализиран монтаж и разчертаване на саморазливна, полиуретанова настилка за лека атлетика, система сандвич.

Количество: 1400 м2