Изграждане на две скуош клетки със специализиран паркет, панели и стъклена витрина.