Цялостна реконструкция на Спортна Зала Балканстрой в гр.Плевен включващ:

  • демонтаж на стара настилка
  • направа на изравнителна, армирана замазка
  • Нова спортна настилка от масивно дърво ФИБА сертифицирана модел Юнкерс, Дания.
  • Разчертаване и оцветяване на зони за сигурност
  • Одобрение в БФБ

Количество: 700 м2