Оцветяване на зони за сигурност с полиуретанова боя, разчертаване на баскетболно игрище.