Подготовка на основа, доставка и монтаж на специализирана, ПВЦ настилка за волейбол. Дебелина 10 мм. Количество: 550 м2.