Спортна площадка в гр.Сливен, кв.Клуцохор. Доставка и монтаж на спортна настилка от полиуретан, спрейвана система Конипур СП 13 мм. Количество 450 м2.