Доставка и монтаж на спортна настилка от полиуретан, система спрей 13 мм. Доставка и монтаж на оградна мрежа от ПП.

Количество: 600 м2