Ремонт на спортната площадка в 107ОУ Хан Крум, гр.София. Доставка и монтаж на нова, акрилна настилка и ремонт на оградната система.