Доставка и монтаж на специализирана , мултиспорт настилка. Полиуретанова, трислойна система Конипур СП 13 мм / спрей система/. Количество 550 м2.