Доставка и монтаж на двуслойна, полиуретанова настилка Конипур 2С. Количество 350 м2.