Специализирана, двуслойна, спортна настилка Конипур 2С с ЕПДМ гранули.

Количество: 800 м2