Доставка и монтаж на специализирана, спортна настилка , полиуретанова система 13 мм.

Количество: 1000 м2