Доставка и монтаж на спортни настилки Коника, Герфлор и Юнкерс за спортни площадки и спортни, физкултурни салони.