Доставка и монтаж на специализирана, ПВЦ спортна настилка за волейбол в комбинация с дървена основа. Количество: 450 м2