Доставка и монтаж на ударопоглъщаща ЕПДМ настилка за фитнес площадка в Парк Хиподрума, гр.София. Количество 120 м2.